Minsta tidslucka är 60 minuter, men 90, 120 eller 180 minuter kan också bokas.